.

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม เเละผลกระทบสิ่งเเวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเเนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม

slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ
Image 01

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนแนวใหม่ สาย เลี่ยงเมืองพนัสนิคม ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2561

 • เวทีที่ 1 : 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศาลาเอนกประสงค์วัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • เวทีที่ 2 : 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • เวทีที่ 3 : 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • เวทีที่ 4 : 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • ภาพกิจกรรมการประชุมครั้งล่าสุด
  Image 02

  ประมวลภาพการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2561

  ดูเพิ่มเติม
  ความก้าวหน้าของโครงการ
  Image 03

  โครงการดำเนินการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2561

  เอกสารสรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2561
  Image 03

  เอกสารสรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2561

  ดาวน์โหลด
  วีดีทัศน์โครงการ

  วิดีทัศน์สรุปแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559


  จำนวผู้เข้าชมเว็บไซต์