www.phanatnikhombypass.com

.

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม เเละผลกระทบสิ่งเเวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเเนวใหม่ สาย ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม

slideshow

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ
Image 01

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนแนวใหม่ สาย เลี่ยงเมืองพนัสนิคม วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมการประชุมครั้งล่าสุด
Image 02

ประมวลภาพการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2561

ดูเพิ่มเติม
ความก้าวหน้าของโครงการ
Image 03

โครงการดำเนินการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2561

เอกสารสรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2561
Image 03

เอกสารสรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ.2561

ดาวน์โหลด
วีดีทัศน์โครงการ

วิดีทัศน์สรุปแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559


จำนวผู้เข้าชมเว็บไซต์